#ბიბლიოთეკა – ამბავი ძველი დახვრეტილებისა და ამბავი ახალი დასახვრეტებისა

#ბიბლიოთეკა – ამბავი ძველი დახვრეტილებისა და ამბავი ახალი დასახვრეტებისა

ავტორი: გუგა მგელაძე 2018 წლის არილის ნომერში ბესო სოლომანაშვილის მოთხრობის კითხვას მაშოკირებელი ეფექტი ჰქონდა, ოღონდ შოკს ნევროტული, ისტერიული სიცილი აბალანსებდა. ასე შეაფასა ავტორმა გასული საუკუნის ტრავმული პერიოდი. წელს კი ,,ამბავი ძველი დახვრეტილებისა და ამბავი ახალი დასახვრეტებისა” უკვე რომანის ფორმით (რამაც ტექსტს ბევრი პლასტი შესძინა) დაიბეჭდა. ეს წიგნი ძალადობის პერვერსიაზეა. ძალადობა, როგორც ინსტრუმენტი, სლავოი ჟიჟეკის მიხედვით …

ზედა პანელზე გადასვლა