ჭდე: პიერ კლოსოვსკი

სიტყვები

პიერ კლოსოვსკი: ნიცშე, პოლითეიზმი და პაროდია

პიერ კლოსოვსკი: ნიცშე, პოლითეიზმი და პაროდია

თარგმანი: გიგლა გონაშვილი (ამონარიდები) „თქმულება, fabula გამოედინება ლათინური ზმნიდან fari, რომელიც ერთდროულად წინასწარ-მეტყველებას და წანწალს ნიშნავს – ბედის[1] წინასწარმეტყველებას და წანწალს, რაკი fatum ასევე fari-ს წარსული დროის მიმღეობაა. ამგვარად, როდესაც ვამბობთ, რომ სამყარო თქმულებად იქცა, ამით ვამბობთ, რომ ის ბედისწერაა (fatum); ჩვენ [უმიზნოდ] დავხეტიალობთ, მაგრამ ამ ხეტიალში ვწინასწარმეტყველბთ, წინასწარ ვამბობთ ბედს (საბოლოო დანიშნულებას). … სამყაროს …