ჭდე: უიმედობა

სიტყვები

ნიკო ნიკოლაძე უიმედო საზოგადოების შესახებ

ნიკო ნიკოლაძე უიმედო საზოგადოების შესახებ

მოამზადა მზეო შველიძემ ,,უწინდელს დროში ჩვენს საზოგადოებაში მარტო ბრმა დისციპლინა არსებობდა. მთელი მხარე ან მთელი ხეობა, ან მთელი სოფელი ერთს კაცს მიჰყვებოდა… როგორც ცხვრის ფარა თხას, გაჰყვება ხოლმე. დღესაც ბევრია ამისთანა მაგალითი ჩვენს თვალ-წინ, დღესაც ბევრს ალაგს მინახავს, რომ დიდი ჩინით ან დიდი სიმდიდრით აღჭურვილს კაცს, გონებით კი ღარიბს და ხასიათითთ სუსტს, უშველებელი ხმა და …